Portfolio

Vizuální reklama

Ukázka realizace vizuální reklamy. Banner jako označení budovy a cedulka pro označení provozovny.